„Zahvaljujući inovacijama, Sopharma Trading stalno stavlja nove ciljeve pred sebe i pred ostale učesnike na farmaceutskom tržištu“ - Софарма Трейдинг АД

„Zahvaljujući inovacijama, Sopharma Trading stalno stavlja nove ciljeve pred sebe i pred ostale učesnike na farmaceutskom tržištu“

Ružica Janjetović priključila se Sopharma Trading-u u 2017. godini sa ekipom Lekovit – trgovca na veliko u Srbiji koji je naša kompanija stekla. Njena karijera započela je u Lekovitu pre 19 godina u dalekoj 2001. godini. U kratkom vremenskom periodu Ružica i njene kolege uspeli su da izgrade jaku prodajnu ekipu kojom ona upravlja i koja je već deo porodice Sopharma Trading. Upravo su ljudi sa kojima radi ono što joj uliva izuzetan ponos. Uspostavljena sinergija, snažan duh, zajedničke vrednosti i spoj različitih znanja i iskustva u osnovi su njihovih uspeha. A priključivanje Sopharma Tradingu omogućuje im da postanu još boli i snažniji, smatra ona.

Ružica je od onih ljudi čija snažna ambicija, energija i motivacija ne mogu ostati nezapaženi. Upravo su one pokretač koji joj pomaže da svakodnevno postiže nove vrhunce u ulozi Regionalnog Menadžera Prodaje.

Ružica, šta je za tebe Sopharma Trading?
Veoma sam ponosna što sam deo ekipe Sopharma Trading. To je kompanija koja podržava i podstiče prave vrednosti poslovanja i odnose sa zaposlenima i klijentima. Na taj način, zahvaljujući inovacijama, Sopharma Trading stalno stavlja nove ciljeve pred sebe i pred ostale učesnike na farmaceutskom tržištu. Utemeljena na pravilnim osnovama, i pored stalnih izazova sa kojima se suočava, kompanija uspeva da ostvari svoje ciljeve, istovremeno razvijajući svoj potencijal, motivišući i ulivajući uverenost zaposlenima.

Koje su tvoje top 3 lične vrednosti?
Istrajnost, odanost i lojalnost.

U kojoj vrednosti kompanije se u najvećoj meri prepoznaješ?
Teško mi je da izaberem, ali je to možda timski rad. Najveća vrednost bilo koje kompanije po meni su ljudi i ukoliko oni rade dobro u okvirima kako jednog odeljenja, tako i cele kompanije, uspeh je neminovan. U ovim napetim vremenima potrebni su saradnja i čvrsti odnosi među ljudima kako bismo se snašli sa svim izazovima i izašli kao pobednici iz situacije, kako nam je uvek do sada uspevalo.

Ukoliko bi trebalo da navedeš pet stvari koje svakodnevno radiš na poslu, koje bi one bile?
Zbog dinamike posla veoma je teško izdvojiti pet konkretnih stvari, ali ipak dinamika je ona stvar koja nas tera da idemo napred.
/ Svakodnevni kontakti sa klijentima za koje sam zadužena. Reč je ili o sastancima uživo, ili telefonom zbog trenutne vanredne situacije u kojoj se nalazimo i kojoj se uspešno prilagođavamo.
/ Blagovremena rešenja i postizanje sporazuma kako bismo uspostavili međusobno poverenje sa strankama i kako bismo im pokazali da smo partner na koji mogu da računaju, kako danas, tako i u budućnosti.
/ Svakodnevna komunikacija sa rukovodiocima ekipe i kolegama sa kojima radim radi razmene informacija i razmatranja svakodnevnog razvoja tržišta.
/ Saradnja i komunikacija sa kolegama iz ostalih odeljenja sa ciljem poboljšanja usluge koju pružamo klijentima i održavanje visokog kvaliteta koji smo postigli.
/ Praćenje trendova na tržištu kako bismo držali korak sa konkurencijom, ali i da bismo bili korak ispred nje.

Ružice, kojim se tvojim dostignućem u Sopharma Tradingu najviše ponosiš i zašto?
Ono čime se ja i moje kolege najviše ponosimo jeste da smo u toku godinu dana pokrenuli i završili dva velika projekta. I pored mnoštva izazova koji prate slične velike projekte, uspelo nam je da ih prebrodimo i da stabilizujemo sve procese, odnosno uvođenje SAP i otvaranje distributivnog centra u Nišu. To nam je obezbedilo dobru startnu poziciju sa koje krećemo napred i postižemo sve čemu težimo. Zajedno s tim uspeli smo da opravdamo poverenje klijenata koji su verovali u nas i pokazali strpljenje dok se procesi nisu stabilizovali i nastavili da rade još bolje. Pored toga, ostvarili smo i par manjih projekata, koji su nam omogućili dodatnu stabilnost i podstaknuli naš napredak.

Koji san u kompaniji predstoji da ostvariš?
To je, svakako, otvaranje velikog distributivnog centra u Beogradu. On će nam omogućiti još veći rast na tržištu i poboljšaće još više kvalitet usluge. Pored toga, najvažniji cilj koji je po meni apsolutno ostvariv sa ovakvom ekipom i podrškom kompanije jeste osvajanje vodeće pozicije na farmaceutskom tržištu. Sigurna sam da ćemo ga uskoro ostvariti!

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts