“U Sopharma Tradingu ima toliko mnogo mogućnosti za entuzijastične ljude“ - Софарма Трейдинг АД

“U Sopharma Tradingu ima toliko mnogo mogućnosti za entuzijastične ljude“

Slađan Stoiljković je naš Regionalni menadžer Prodaje u Srbiji i jedan od najambicioznijih članova našeg tima u zemlji.

Odmah po završetku Medicinskog Fakulteta u Kragujevcu i stečenog zvanja magistara Farmacije u 2012. godini Slađan je započeo profesionalnu karijeru i vrlo brzo ostvario profesionalnu  afirmaciju. Kada mu se 2018. godine ukazala prilika da se priključi Sopharma Tradingu odlučio je da je došlo vreme za promenu i danas se ne kaje zbog svog izbora.

Slađane, šta je za tebe predstavlja Sopharma Trading?

Sopharma Trading me inspiriše i motiviše da se neprestano razvijam u pogledu sticanja znanja i iskustva. To je velika i uspešna farmaceutska kompanija sa brojnim mogućnostima za profesionalni razvoj svojih zaposlenih, kompanija koja gradi čvrstu vezu između svog poslovanja i fokusirana je na krajnjeg korisnika. Divim se ovom poslovnom modelu i koristim ovaj pristup stremeći ka većim dostignućima već 3 godine.

Koje su tvoje 3 najbolje lične vrednosti?

Odgovornost, glad za uspehom, profesionalni pristup.

U kojoj vrednosti kompanije najviše prepoznaješ sebe?

Ne mogu da izaberem samo jednu, jer su sve one sublimirane u mom načinu rada. Posebno, zato što se sve razvijaju od mog prvog dana u Sopharma Tradingu. Komplementarni odnos prema poslu, strastveni i humanistički tok poslovne politike poželjne su vrednosti u ovo doba.

Da moraš da navedeš pet stvari koje radiš svakodnevno, koje bi one bile?

Zahvaljujući Sopharma Tradingu, tokom svog radnog dana trajno sam izložen ovima pet stvari: povezivanje sa ljudima u cilju izgradnje čvrstih odnosa, neprekidno pružanje visokog nivoa podrške našim klijentima, targetiranje ključnih lidera mišljenja i aktiviranje novih, koristeći sve ponuđene resurse interno kako bi klijentima poslali jasnu sliku Sopharma Trading-a, pružajući kompaktno okruženje sa saradnicima.

Slađane, kojim se dostignućem u Sopharma Trading najviše ponosiš i zašto?

Jedno od dostignuća na koje sam najponosniji je sposobnost uspostavljanja visokokvalitetnih međuljudskih odnosa sa kolegama, jer smo svi jedan tim, i treba da se podržavamo. Još jedno dostignuće je personalizacija usluga – ovo je saradnju podiglo na mnogo viši nivo. Danas su, u uslovima izuzetno jake konkurencije, naši odnosi sa kupcima su ključni za održavanje njihove lojalnosti prema nama.

A koji ćeš san u kompaniji tek ostvariti?

Zaista je teško imati samo jedan san u kompaniji kakva je Sopharma Trading. Zašto? Jer ovde ima toliko mnogo mogućnosti za entuzijaste i to mnogo znači. Moj san je da nikada ne prestanem da sanjam dok radim u tako inspirativnom okruženju.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts