Търговски маркетинг SR - Софарма Трейдинг АД
Предпочитаният партньор
Партнираме си с повече от 300 местни и международни производителя
Устойчиво партньорство
Предлагаме услуги по управление и позициониране на продуктите на нашите партньори

За да посрещнем нуждите на компаниите-производители, с които си партнираме, и да предложим услуги за по-доброто позициониране на техните продукти на сръбския пазар, изградихме екип Търговски маркетинг.

Благодарение на своята богата експертиза и познание за пазара, експертите в екип „Търговски маркетинг“ предлагат иновативен подход в обслужването и изграждат дългосрочни отношения, основани на доверие и взаимна ангажираност.

Нашата основна задача е да намерим правилните решения, с които да подкрепим реализацията на бизнес плановете на партньорите ни. Затова разработихме широко портфолио от услуги

УслугиПланиране и организиране на рекламни активностиРазработване на стратегия за представяне на нов продукт на пазараПерсонализирани услуги и решения спрямо нуждите на клиентитеРеклама в нашия B2B сайт за клиенти на аптечен пазарАктивности за представяне на брандове, справки и бюлетинУслуги по съхранение и транспорт

При изграждането на нашата дигитална B2B платформа обърнахме специално внимание на възможностите за позициониране и рекламиране на нашите партньори-производители. За тях предоставяме както специални места за позициониране на визуални решения като банери на сайта ни, така и възможност за поставяне на текстово съдържание. Това им позволява да достигнат и комуникират по най-ефективния начин с клиентите ни на аптечен пазар.

Осъзнавайки значението на информацията в днешния глобален свят, ние предоставяме на партньорите ни достъп до навременна и точна информация, свързана с продажбите на продуктите им. Всеки отчет е съобразен с индивидуалните нужди на партньорите ни и представлява ценен източник на информация за вземане на правилни и навременни бизнес решения.

За да осигурим актуална информация за нашите клиенти на аптечен пазар, създадохме ежедневен сутрешен бюлетин с актуална информация за текущите ни промоционални активности, както и новини, касаещи асортимента от продукти. Заедно с това предоставяме и материали, съобразени с нуждите на нашите партньори.

Имаме богат опит в позициониране на продукти. Затова, заедно с екип ексклузивни продукти, осигуряваме пълна професионална, търговска и маркетингова подкрепа за налагане и управление на брандове.

Разширяването на логистичния ни капацитет ни дава възможност да предложим и услуги за транспортиране и съхранение на продукти на партньорите ни в нашите модерни складови бази.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.