Софарма Трейдинг Груп - Софарма Трейдинг АД

Резултати 2020

Консолидирани приходи (млрд.лв)

0
2020 г. / неодитиран резултат

EBITDA (млн.лв.)

0
2020 г. / неодитиран резултат

EBIT (млн.лв.)

0
2020 г. / неодитиран резултат

Основен акционерен капитал (млн.лв. )

0

Борсова информация

Група Софарма Трейдинг е създадена през 2015 г., като част от плановете на компанията да разшири операциите си в ритейл сегмента на аптечния пазар в България, както и за експанзия извън пределите на страната. 

Днес в състава на Групата в България влизат компанията-майка „Софарма Трейдинг АД“ и дружествата Софармаси ЕООД.

На сръбския пазар компанията оперира чрез дъщерното си дружество „Sopharma Trading d.o.o. Beograd”.