Софарма Трейдинг Груп - Софарма Трейдинг АД

Резултати 2020

Консолидирани приходи (млрд.лв)

0
2020 г. / неодитиран резултат

EBITDA (млн.лв.)

0
2020 г. / неодитиран резултат

EBIT (млн.лв.)

0
2020 г. / неодитиран резултат

Основен акционерен капитал (млн.лв. )

0

Борсова информация

Група Софарма Трейдинг е създадена през 2015 г., като част от плановете на компанията да разшири операциите си в ритейл сегмента на аптечния пазар в България, както и за експанзия извън пределите на страната. 

Днес в състава на Групата в България влизат компанията-майка „Софарма Трейдинг АД“ и дружествата Софармаси ЕООД.

На сръбския пазар компанията оперира чрез дъщерното си дружество „Sopharma Trading d.o.o. Beograd”.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.