Отворени позиции - Софарма Трейдинг АД
Да бъдем силен екип е наше конкурентно предимство
Ние се грижим един за друг, честни сме и спазваме обещанията си - подкрепяме се взаимно и изграждаме отношения, основани на доверие


Ако се интересувате от кариерни възможности в SOpharmacy, последвайте линка!

Към SOpharmacy.bg

  • Отделът ни Управленски системи осигурява прилагането на стандартите, по които компанията е сертифицирана. Експертен екип поддържа функционирането на Интегрирани системи за управление на качеството, които включват Добра дистрибуторска и документална практика ( GDP И GDoP), Системи за качество ( ISO (001), Информационна сигурност (ISO 27001), Здраве и безопасност (ISO 45001) и Опазване на околната среда ( ISO 14001). Отделът работи за развиване на систематичен подход към всеки процес, оценка и анализ на рисковете, осигуряване на непрекъсваемост на ключови за бизнеса процеси.

  • Our department Managements Systems ensures compliance with the requirements of all standards by which the company is certified. Our team ensures the maintenance of an Integrated Management System, that includes the requirements of Good Distribution and Documentation Practice (GDP and GDoP), Quality (ISO 9001), Information Security (ISO 27001), Health and Safety (ISO 45001) and Environmental protection (ISO 14001). Our team supports developing systematic process approach in different areas, assists risk analysis and ensures continuity of key business processes.

  • За Направление Транспорт търсим отговорен нов колега, който да се присъедини към екипа на позиция Шофьор-снабдител.

  • Търсим динамичен и отговорен Ръководител смяна в склад, който да се присъедини към екипа на Складова дейност.

  • За да подсилим екипа на нашия отдел „Дилъри“ в дивизия "Търговия на Едро- Управление на Веригата на Доставки и Оперативна Дейност", който отговаря за клиентските заявки, търсим нов колега, който да има опит в обслужване на клиенти/ рекламации или интерес да се развива в това професионално направление.

  • За екип Бизнес Партньори - Човешки Ресурси , който подпомага бизнес направленията Търговия на Едро - Управление на Веригата на Доставки и Оперативна Дейност, с нетърпение очакваме да присъединим към нас Асистент Човешки ресурси, който да е про-активен, с внимание към детайла, желание да учи и да се развива в динамична среда, и вдъхновение към кариерна пътека с фокус Човешки Ресурси.

  • Ролята е част от екип Транспорт, който отговаря за навременното доставяне на заявки до аптеки и болници в цялата страната. Позицията е ключова за точното планиране и гладкото транспортиране на стоката до нашите клиенти.

  • За нашия инженерен екип, който отговаря за поддръжката на един от най-модерните автоматизирани склада в България, търсим амбициозен и мотивиран нов колега. Стажът е платен за срок от 3 месеца с възможност за заемане на постоянна позиция в екипа след изтичане на предварително заложения срок.

  • Каним те да се присъедините към нас в това вълнуващо пътуване, като станеш част от екип „Прогнозиране и планиране“ и поемеш ролята на Специалист Прогнозиране и планиране.

  • За една от ключовите функции в компанията – Човешки ресурси и Организационно развитие, търсим знаещ, ориентиран към хората и енергичен професионалист, който да посвети опит и енергия в работата си като част от нашия екип Възнаграждения и Администриране на ЧР.

Софарма Трейдинг
Софарма Трейдинг
Софарма Трейдинг