Menadžment tim - Софарма Трейдинг АД

Budimir Šanić
Izvršni direktor
Sopharma Trading Srbija

Budimir je viši profesionalac u oblasti finansija, sa više od 12 godina iskustva u reviziji i zdravstvu, sa posebnim akcentom na razvoj i učenje u multinacionalnim poslovnim okruženjima. Pridružio se Sopharma Trading d.o.o.kompaniji juna 2021. godine kao finansijski direktor, a od decembra iste godine preuzima ulogu glavnog izvršnog direktora. Pre nego što se pridružio timu Sopharma Trading, karijeru je gradio u revizorskoj kući KPMG, gde je razvio i stekao značajna znanja i veštine iz oblasti upravljanja revizijom. Detaljno poznaje zdravstveni sektor u Srbiji, kao finansijski direktor MediGroup-a bio je odgovoran za finansijsko poslovanje svih zdravstvenih i apotekarskih ustanova kompanije na nacionalnom nivou. Budimir je diplomirao ekonomski fakultet na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu.

Dragana Obradovic
Finansijski direktor
Sopharma Trading Srbija

Dragana Obradović je profesionalac sa više od 10 godina iskustva u oblasti finansija, poslovne strategije i razvoja, M&A transakcija, poslovnog planiranja i kontrolinga. Njena karijera uključuje različite rukovodeće pozicije u međunarodnim kompanijama u sektoru zdravstva i telekomunikacija, uključujući Telekom Srbija i Mtel. Pre dolaska u Sopharma Trading, bila je na poziciji menadžera za strategiju i spajanja i preuzimanja u MediGroup – najvećoj privatnoj grupi kompanija u sektoru zdravstva u Srbiji. Dragana je magistrirala ekonomiju na univerzitetu Srbije sa fokusom na finansije, bankarstvo i osiguranje.

Ivan Jelić
Direktor Prodaje
Sopharma Trading Srbija

Ivan Jelić je deo tima Sopharma Trading od 2020. godine i od samog početka je odgovoran za poslovanje kompanije na apotekarskom i bolničkom tržištu u Srbiji. On je profesionalac sa preko 12 godina iskustva u prodaji i sa različitim rukovodećim pozicijama u sektoru zdravstva. Među njima su direktor prodaje, direktor marketinga i prodaje, menadžer prodaje u jednoj od vodećih kompanija u sektoru zdravstva u Srbiji. Ivan Jelić je magistrirao farmaciju na Univerzitetu u Beogradu i magistrirao poslovnu administraciju na Univerzitetu u Ženevi.

Branko Đekić
Direktor trgovinskog marketinga i komercijalnih nabavki
Sopharma Trading Srbija

Branko Džekić ima više od 15 godina iskustva u sektoru farmaceutske veleprodaje. Pridružio se Sopharma Trading timu u Srbiji 2019. godine i od samog početka je odgovoran za trade marketing i porudžbine. Ima veliko iskustvo u marketingu, prodaji i nabavci. U prvim godinama svog profesionalnog razvoja Branko je stekao dragocene veštine i znanja o farmaceutskom tržištu, što mu je kasnije pomoglo da rukovodi odeljenjem javnih nabavki i prodaje sa oko 100 zaposlenih.

Mladen Jašić́
Menadžer transporta
Sopharma Trading Srbija

Mladen Jašić je dugogodišnji član Sopharma Trading tima u Srbiji. U kompaniju se pridružio pre 8 godina i za to vreme prošao je kroz sve procese u lancu snabdevanja. Za njega se razvoj i rast kompanije u potpunosti poklapa sa razvojem njegovog karijernog puta, a 2020. godine preuzima ulogu rukovodioca novootvorenog distributivnog centra kompanije u Pukovcu.

Dušan Ostojić
Menadžer magacina
Sopharma Trading Srbija

Dušan Ostojić je profesionalac sa velikim iskustvom u upravljanju skladištem i pratećim procesima, kao i u optimizaciji logističkih procesa, kontroli troškova i prezentaciji KNAPP sistema. Njegov karijerni put uključuje različite kompanije u sektoru zdravstva. Ima GDP sertifikat i iskustvo sa ERP, Microsoft Dinamics AKS i SAP sistemima.