Лидерски Екип SR - Софарма Трейдинг АД

Будимир Санич
Изпълнителен директор
Софарма Трейдинг Сърбия

Будимир Санич е професионалист в областта на финансите с над 12 години опит в сферите на одита и грижата за здравето, придобити в мултинационална бизнес среда. Той се присъедини към екипа на Софарма Трейдинг в Сърбия през юни 2021 г. на позицията Финансов директор и от декември същата година пое ролята на Изпълнителен директор на дружеството. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг, той развива кариерния си път в KPMG, където придобива значителен опит в одит мениджмънта. Познава в детайл сектора на грижата за здравето в Сърбия и като Финансов директор на MediGroup е отговарял за финансовите операции на всички здравни и аптечни институции на компанията на национално ниво. Будимир е завършил Икономика във Факултета по икономика на Университета в Белград.

Драгана Обрадович
Финансов директор в
Софарма Трейдинг Сърбия

Драгана Обрадович е професионалист с повече от 10 години опит във финансите, бизнес стратегиите, планирането и развитието, транзакциите по сливане и придобиване (M&A), контролинга. Кариерният й път включва различни мениджърски позиции в международни компании в сектора на грижата за здравето и телеком сектора, сред които Телеком Сърбия и Мтел. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг е заемала позицията на Мениджър Стратегия и M&A в MediGroup – най-голямата частна група компании в сектора на грижата за здравето в Сърбия. Драгана има магистърска степен по икономика от университета в Сърбия с фокус финанси, банкиране и осигуряване.

Иван Йелич
Директор Продажби в
Софарма Трейдинг Сърбия

Иван Йелич е част от екипа на Софарма Трейдинг от 2020 г. като от самото начало отговаря за операциите на компанията на аптечния и болничния пазар в Сърбия. Той е професионалист с над 12 години опит в продажбите, като е заемал различни мениджърски позиции в компании, опериращи в сектора на грижата за здравето. Сред тях са Директор Продажби, Директор Маркетинг и Продажби, Мениджър Продажби в една от водещите компании в сектора в Сърбия. Иван Йелич има магистърска степен по фармация от университета в Белград и магистърска степен по бизнес администрация от университета в Женева.

Бранко Джекич
Директор Търговски маркетинг
и Търговски поръчки в Софарма
Трейдинг Сърбия

Бранко Джекич има повече от 15 години опит в сектора на търговията на едро с лекарствени продукти. Той се присъедини към екипа на Софарма Трейдинг в Сърбия през 2019 г. и от самото начало е отговорен за търговския маркетинг и поръчки. Той има богат опит в маркетинга, продажбите и обществените поръчки. В първите години от своето професионално развитие Бранко придобива ценни умения и познания във фарма сектора, които по-късно му помагат да ръководи отдел за обществени поръчки и търговски такъв с около 100 служители.

Младен Яшич
Мениджър Транспорт в
Софарма Трейдинг Сърбия

Младен Яшич е дългогодишен член на екипа на Софарма Трейдинг в Сърбия. Той се присъединява към компанията преди 8 години като през това време той преминава през всички процеси във веригата на доставки. За него развитието и растежа на компанията напълно съвпадат с развитието на кариерния му път и през 2020 г. поема ролята на ръководител на новооткрития дистрибуционен център на Софарма Трейдинг в Ниш.

Душан Остоич
Мениджър Склад
в Софарма Трейдинг Сърбия

Душан Остоич е професионалист с богат опит в управлението на складове и свързаните с това процеси, както и оптимизацията на логистични процеси, контрол на разходите и представянето на системата KNAPP. Неговият кариерен път включва различни компании в сектора на грижата за здравето. Той е сертифициран по GDP и има могат опит с ERP, Microsoft Dynamics AX и SAP.