Лидерски Екип SR - Софарма Трейдинг АД

Милош Ристич
Изпълнителен директор
Софарма Трейдинг Сърбия

Милош става част от екипа ни през 2015 г., заемайки позицията Изпълнителен директор Софарма Трейдинг Сърбия. В тази роля той отговаря за позиционирането на Софарма Трейдинг като лидер на сръбския пазар, както и за реализирането на дългосрочните стратегически планове на компанията ни за развитие на операциите ни в Сърбия и Източна Европа. Успешната стратегия днес означава бързо и адекватно приспособяване, подкрепа към всички колеги и инвестиране в устойчивото развитие на организацията, за да се гарантира дългосрочна устойчивост както на екипа, така и на компанията. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг, Милош е заемал позицията Изпълнителен директор за Балканите на популярната френска ритейл верига “Carrefour”, като е отговарял за България и Сърбия. Част от кариерния му път е и ролята на Изпълнителен директор на компанията “Delta Maxi”, както и на Главен Вицепрезидент на “Delhaize Europe” за Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора. В “Delhaize Europe” отговаря за всички аспекти на бизнеса, сред които дивизиите „Управление на категории“ и „Обществени поръчки“, „Верига на доставки и логистика“, „Качество и устойчивост“, „Индиректни поръчки“, „Търговия на едро“, „Общи въпроси“. Основните му отговорности тогава включват разработване и изпълнението на стратегии, както и поддържане на благоприятни бизнес отношения с останалите оперативни компании в “Delhaize Europe Group”. Като Изпълнителен директор за Балканите в “Carrefour” Милош отговаря за първоначалното създаване на структурата на компанията в Сърбия, както и за разработването на стратегии, консолидация на пазара и преструктурирането на компанията в България. Богатият му и всеобхватен опит го превръщат в лидер и водещ професионалист в мениджмънта на ритейл сегмента на сръбския пазар и в региона. Милош е доктор по Бизнес администрация от Икономическия факултет на Белградския университет в Сърбия, с докторска дисертация на тема „Стратегическо позициониране на ритейл предприемачеството в маркетинговите канали“. Той има и богат международен опит в образователната система, като някои от най-значимите му курсове са:
• London Business School – Програма за висши мениджъри за водене на преговори и убеждаване, Великобритания, Лондон
• Harvard Business School – Промяна на играта: Преговори и вземане на конкурентно решение, САЩ, Бостън
• GFK Academy – Маркетингови резултати, Германия, Берлин; Мениджмънт на ценообразуването, Германия, Нюрнберг
• Автор на книгата „Стратегическо позициониране на ритейл компания“, 2007 г.
• Автор на 16 статии в изтъкнати национални списания в областта на икономиката и управлението

Саня Йевджениевич
Главен оперативен директор в
Софарма Трейдинг, Сърбия

Саня е част от екипа ни от 2017 г. и в ролята си на Главен оперативен директор отговаря за бизнес операциите на местния пазар, както и за функциите човешки ресурси, право, управление на качеството и управлението на проекти по сливания и придобивания. Със значимата си управленска роля, Саня твърдо подкрепя развитието хората в компанията, допринася за организационното развитие, изпълнението на бизнес стратегията и удовлетворяването на нуждите на потребителите. Нейната страст са бизнеса и хората, като фокусът й е върху разрастването на бизнеса, промяната и добавянето на стойност към компанията. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг, е заемала позицията Вицепрезидент „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Ahold Delhaize, като е отговаряла за разработването и имплементирането на стратегии за развитие на човешките ресурси, подкрепящи постигането на бизнес целите на компанията. Саня е висш мениджър със задълбочени познания и богат управленски опит в създаването и прилагането на успешни стратегии за управление на хора, в подкрепа на постигането на бизнес цели и крайни резултати. Участвала е в няколко сделки по сливания и придобивания, включително и придобиването от Delhaize Group през 2011 г. и последващото сливане на Ahold през 2016 г. Саня притежава магистърска степен по Машиностроене от Белградския университет и е магистър по Управление на човешките ресурси от SDA Bocconi, Милано, Италия.

Марко Мастикоса
Директор Верига на доставки в
Софарма Трейдинг Сърбия

Марко се присъединява към екипа ни в Сърбия през 2018 г. като Директор Верига на доставки. В компанията Марко отговаря за дистрибуционните центрове и складирането, мениджмънта на транспортните екипи, доставката и управлението на складовите наличности. Неговите цели и приоритети са да установи устойчива стратегия за веригата на доставки с помощта на модерно оборудване, технологии и най-съвременна платформа за управление на дистрибуционни центрове. Усилията му са насочени и към създаването на ефективна дистрибуторска мрежа, както и надеждна и добре развита организация на веригата за доставки с хора и лидери, които могат да допринесат за изпълнението на стратегията на компанията, силен последващ растеж и удовлетвореност на клиентите. Преди да стане част от Софарма Трейдинг, той е Директор Дистрибуторски центрове в Ahold Delhaize – много значима управленска роля в една от най-големите централизирани логистични организации за търговия на дребно в тази част на Европа. През професионалния си път той заема висши мениджърски позиции в няколко компании за дистрибуция и търговия на едро, като предимно е бил в ролята на Директор Логистика. В кариерата си Марко има редица успешни проекти, част от които са планиране и изграждане на дистрибуционни центрове, дефиниране на специфични процеси и методологии на работа, централизация на доставчиците, разработване и внедряване на различни логистични технологии (WMS, TMS, софтуер за прогнозиране и планиране), оборудване и автоматизация, и пълна оптимизация и разработване на цялостни стратегии за веригата на доставки. Марко притежава MBA степен по Мениджмънт от Факултета по мениджмънт на Университета в Шефилд, Великобритания.Защитава магистърска дисертация на тема „Конкурентно предимство чрез управление на веригата на доставки“. Също така, той има диплома от Академията за търговия на дребно на Университета в Корнел, САЩ. Автор е на редица професионални статии в изтъкнати международни и местни бизнес списания, и е лектор на много, посветени на веригата на доставки и логистиката, международни срещи на високо ниво и конференции.

Наташа Миладинович
Директор Продажби в Софарма
Трейдинг Сърбия

Наташа е част от екипа на Софарма Трейдинг в Сърбия от 2017 г., когато компанията придобива местния търговец на едро Лековит и навлиза в бизнеса с търговия на фармацевтични продукти на сръбския пазар. В ролята си на Директор Продажби, тя отговаря за ключови сегменти от бизнеса ни в търговията на едро, някои от които са: отделите за Аптечен и Болничен пазар, отдел Търговски маркетинг, Ексклузивно портфолио, както и отдел Бизнес услуги. Наташа е във фармацевтичния бизнес от 2008 г. В продължение на девет години тя е работила като Търговски директор на най-големия дистрибуционен център в една от водещите фармацевтични компании по това време. Тя има опит и в търговията на дребно, на която е посветила 9 години. Наташа е силно мотивиран и ориентиран към резултатите професионалист, вещ в приоритизирането и изпълнението на задачи така, че да отговори на нуждите на клиентите и да гарантира рентабилност на компанията. Добрите ѝ комуникативни умения, съчетани с богат опит във фармацевтичната индустрия в Сърбия, ѝ позволяват успешно да покрие всички аспекти на процесите по продажби и бизнес развитие. Нейният опит в управлението, обучението, мотивирането и менторството на екипи за продажби и мениджънт, работейки същевременно в тясно сътрудничество с производителите, ѝ позволява да постигне изключителни постижения и резултати във всички области, свързани с работата. Наташа има университетска степен от Факултета по фармация на Фармацевтичния университет в Белград, в специалност Козметология.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.