Болничен пазар SR - Софарма Трейдинг АД
Предпочитаният партньор
Обслужваме над 300 центъра за първична здравна помощ, клиники и специализирани здравни центрове
Широко портфолио
Клиентите ни на болничен пазар имат достъп до широко портфолио от продукти
Доставки навреме
Доставките до клиентите ни болничен пазар изпълняваме в рамките на 24 часа

Софарма Трейдинг стартира своите операции на болничния пазар в Сърбия през 2020 г. Първите стъпки направихме с участие в публични търгове на Националния здравноосигурителен фонд на Сърбия, както и на Министерство на отбраната.

Към днешна дата работим с над 300 центъра за първична здравна помощ, клиники и специализирани здравни центрове, като извършваме доставки до тях в рамките на до 24 часа.

Това е само първа стъпка, като екипът ни продължава активно да развива портфолиото от услуги за клиентите ни на болничния пазар.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.