Болничен пазар SR - Софарма Трейдинг АД
Предпочитаният партньор
Обслужваме над 300 центъра за първична здравна помощ, клиники и специализирани здравни центрове
Широко портфолио
Клиентите ни на болничен пазар имат достъп до широко портфолио от продукти
Доставки навреме
Доставките до клиентите ни болничен пазар изпълняваме в рамките на 24 часа

Софарма Трейдинг стартира своите операции на болничния пазар в Сърбия през 2020 г. Първите стъпки направихме с участие в публични търгове на Националния здравноосигурителен фонд на Сърбия, както и на Министерство на отбраната.

Към днешна дата работим с над 300 центъра за първична здравна помощ, клиники и специализирани здравни центрове, като извършваме доставки до тях в рамките на до 24 часа.

Това е само първа стъпка, като екипът ни продължава активно да развива портфолиото от услуги за клиентите ни на болничния пазар.