Biokosmos S.А. е новият ексклузивен партньор на Софарма Трейдинг в областта на радиофармацевтиците за позитронно-емисионна томография (PET) - Софарма Трейдинг АД

Biokosmos S.А. е новият ексклузивен партньор на Софарма Трейдинг в областта на радиофармацевтиците за позитронно-емисионна томография (PET)

През април 2022 г. Софарма Трейдинг сключи договор за партньорство с Biokosmos S.A. – един от водещите производители на радиофармацевтици на Балканския регион. Така, компанията ще дистрибутира ексклузивно  широкоразпространения радиофармацевтик F18 Fluorodeoxyglucose (FDG).

FDG се използва за прецизно изобразяване на тъканния метаболизъм, което позволява ранно откриване на пролиферация на неопластична тъкан. Така, партнирайки си с Biokosmos S.A., Софарма Трейдинг си поставя за цел да предложи на своите клиенти на болничния пазар в България висококачествен продукт с предвидим график за доставка.

Като следваща стъпка, компанията ще представи на българския пазар и радиофармацевтика F18 PSMA, който осигурява несравнима прецизност при диагностиката на рак на простатата.

„В лицето на Biokosmos S.A. компанията ни среща партньор, с който споделяме амбицията си да предоставяме иновативни решения в диагностиката на социално значими заболявания. Нарастващият брой новоразработени PET индикатори е предпоставка да развиваме все по-голямо портфолио от PET маркери, с което да внесем нови диагностични възможности в българската нуклеарна медицина“, коментира Михаела Караманолова, Директор Медицинска апаратура и оборудване.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts