„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст на печалбата преди данъци и 17% на приходите за периода януари-ноември 2023 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст на печалбата преди данъци и 17% на приходите за периода януари-ноември 2023 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи единадесетте месеца на 2023 г. с акумулирани приходи на индивидуално ниво в размер на 1 148 102 хил. лв. Така, те нарастват със 17% сравнено с реализираните приходи от 982 375 хил. лв. през същия период на миналата година. Акумулираната печалба преди данъци достига 36 429 хил. лв., което представлява 24% ръст спрямо 29 437 хил. лв. в периода януари-ноември 2022 г.

Само през ноември приходите на „Софарма Трейдинг“ АД нарастват с 16% до 114 337 хил. лв. сравнено с 98 964 хил. лв. в същия месец на миналата година. Печалбата преди данъци бележи 23% ръст до 2 702 хил. лв. спрямо 2 192 хил. лв., отчетени през ноември 2022 г.

Група Софарма Трейдинг приключи периода януари-ноември 2023 г. с приходи от 1 523 236 хил. лв., а консолидираната печалба преди данъци е в размер на 34 274 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts