Sopharma Trading - Home - Софарма Трейдинг АД
 • SOpharmacy е любимата марка аптеки на българските пациенти за 2021 г.

  Повече информация можете да намерите тук.

 • Движеща сила
  в сектор
  здравеопазване

  Осигуряваме качествена дистрибуционна услуга и иновативни решения за инвеститори в болнични заведения и достигаме до над 3000 аптеки и повече от 350 болници
 • Доверен здравен партньор до живот

  Познаваме нуждите на българските пациенти и предлагаме най-добрите световни практики в обслужването им чрез нашата ритейл концепция SOpharmacy. Ние сме близо до Вас с над 200 аптеки в цялата страна.
 • Стратегически инвеститор

  За нас всяка граница е нова възможност, преследвайки целта си да се превърнем в стратегически инвеститор в сектор здравеопазване в Централна и Източна Европа
  • Движеща сила в сектор здравеопазване


   Осигуряваме качествена дистрибуционна услуга и иновативни решения за инвеститори в болнични заведения Достигаме до над 3000 аптеки и повече от 350 болници
  • Доверен здравен партньор до живот


   Познаваме нуждите на българските пациенти и предлагаме най-добрите световни практики в обслужването им чрез нашата ритейл концепция SOpharmacy Ние сме близо до Вас с над 200 аптеки в цялата страна
  • Стратегически инвеститор


   За нас всяка граница е нова възможност преследвайки целта си да се превърнем в стратегически инвеститор в сектор здравеопазване в Централна и Източна Европа
   Движеща сила в сектор здравеопазване
   Осигуряваме качествена дистрибуционна услуга и иновативни решения за инвеститори в болнични заведения

   Достигаме до над 3000 аптеки и повече от 350 болници
   Доверен здравен партньор до живот
   Познаваме нуждите на българските пациенти и предлагаме най-добрите световни практики в обслужването им чрез нашата ритейл концепция SOpharmacy

   Ние сме близо до Вас с над 200 аптеки в цялата страна
   Стратегически инвеститор
   За нас всяка граница е нова възможност преследвайки целта си да се превърнем в стратегически инвеститор в сектор здравеопазване в
   Централна и Източна Европа
   Нашата мисия

    
   Да бъдем движеща сила в
   еволюцията на сектора на
   грижата за здравето

   Нашата визия

   Развиваме се в силен,
   модерен, вертикално-интегриран,
   регионален играч

   Нашите ценности


   Екипност 
   Иновативност
   Страст

   Бизнес направления

   Уважаеми посетители на уебсайта,

   Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

   Dear website visitors,

   We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.