Sopharma Trading - Home - Софарма Трейдинг АД
 • Софарма Трейдинг в партньорство с Angiodroid Srl представя технология за автоматична инжекция на CO2 газ при васкуларни изследвания

  Повече информация можете да намерите тук
 • Движеща сила
  в сектор
  здравеопазване

  Осигуряваме качествена дистрибуционна услуга и иновативни решения за инвеститори в болнични заведения и достигаме до над 3000 аптеки и повече от 350 болници
 • Доверен здравен
  партньор до живот

  Познаваме нуждите на българските пациенти и предлагаме най-добрите световни практики в обслужването им чрез нашата ритейл концепция SOpharmacy. Ние сме близо до Вас с над 200 аптеки в цялата страна.
 • Стратегически инвеститор

  За нас всяка граница е нова възможност, преследвайки целта си да се превърнем в стратегически инвеститор в сектор здравеопазване в Централна и Източна Европа
  • Движеща сила в сектор здравеопазване


   Осигуряваме качествена дистрибуционна услуга и иновативни решения за инвеститори в болнични заведения Достигаме до над 3000 аптеки и повече от 350 болници
  • Доверен здравен партньор до живот


   Познаваме нуждите на българските пациенти и предлагаме най-добрите световни практики в обслужването им чрез нашата ритейл концепция SOpharmacy Ние сме близо до Вас с над 200 аптеки в цялата страна
  • Стратегически инвеститор


   За нас всяка граница е нова възможност преследвайки целта си да се превърнем в стратегически инвеститор в сектор здравеопазване в Централна и Източна Европа
   Движеща сила в сектор здравеопазване
   Осигуряваме качествена дистрибуционна услуга и иновативни решения за инвеститори в болнични заведения

   Достигаме до над 3000 аптеки и повече от 350 болници
   Доверен здравен партньор до живот
   Познаваме нуждите на българските пациенти и предлагаме най-добрите световни практики в обслужването им чрез нашата ритейл концепция SOpharmacy

   Ние сме близо до Вас с над 200 аптеки в цялата страна
   Стратегически инвеститор
   За нас всяка граница е нова възможност преследвайки целта си да се превърнем в стратегически инвеститор в сектор здравеопазване в
   Централна и Източна Европа
   Нашата мисия

    
   Да бъдем движеща сила в
   еволюцията на сектора на
   грижата за здравето

   Нашата визия

   Развиваме се в силен,
   модерен, вертикално-интегриран,
   регионален играч

   Нашите ценности


   Екипност 
   Иновативност
   Страст

   Бизнес направления