„Софарма Трейдинг“ АД отчита 28% ръст на печалбата преди данъци и 17% на приходите за деветте месеца на 2023 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 28% ръст на печалбата преди данъци и 17% на приходите за деветте месеца на 2023 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи деветте месеца на 2023 г. с 28% ръст на акумулираната печалба преди данъци. Тя възлиза на 31 190 хил. лв. сравнено с 24 408 хил. лв. в периода януари-септември 2022 г. Влияние върху печалбата преди данъци оказва дивидент, разпределен към компанията от дъщерни дружества в размер на 5 731 хил. лв. За сравнение печалбата преди данъци в януари-септември 2022 г. възлиза на Акумулираните приходи нарастват със 17% до 922 207 хил. лв. спрямо 790 205 хил. лв. в същия период на предходната година.

Само през септември печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД достига 6 694 хил. лв. което представлява 150% ръст сравнено с отчетените 2 675 хил. лв. в същия месец на 2022 г. Приходите в деветия месец нарастват с 14% до 98 469 хил. лв. спрямо 86 128 хил. лв. през септември на миналата година.

На консолидирано ниво приходите на Група „Софарма Трейдинг“ за периода януари-септември 2023 г.  достигат 1 223 585 хил. лв., а печалбата преди данъци 28 360 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts