Уведомление от Телсо АД за сделки от 21.06.2022 г. - Софарма Трейдинг АД

Уведомление от Телсо АД за сделки от 21.06.2022 г.