Уведомление от "Софарма" АД за сделки от 22.12.2022 г. - Софарма Трейдинг АД

Уведомление от “Софарма” АД за сделки от 22.12.2022 г.