Уведомление от Софарма за сделки от 05.12.2022 г. - Софарма Трейдинг АД

Уведомление от Софарма за сделки от 05.12.2022 г.