Уведомление от Софарма АД за сделки от 22.12.2021 г. - Софарма Трейдинг АД

Уведомление от Софарма АД за сделки от 22.12.2021 г.