Дистрибуционни центрове - Софарма Трейдинг АД
Висок логистичен потенциал
Разполагаме с едни от най-съвременните автоматизирани системи за складово управление и дистрибуция
Софарма Трейдинг - Дистрибуционни центрове

Ние осигуряваме 100% национално покритие в България, благодарение на 3-те ни дистрибуционни центъра в София, Варна и Велико Търново. Общата площ на собствените и наетите ни складови площи достига 16 807 кв.м., в които има 10 101 палето места и 9 хладилни камери с площ 491 кв.м.

Логистичният ни център в София е един от най-модерните фармацевтични терминали в България. Той е разположен на площ от 11 007 кв. м., има 8 866 палето места и 7 хладилни камери. В него, както и в дистрибуционния ни център във Варна, са внедрени автоматизирани системи за складово управление и дистрибуция на лекарства KNAPP, които са сред най-иновативните на Балканския полуостров. Това ни дава редица предимства за постигане на оптимална и висока ефективност.

Нашата ефективност

0
6 пъти по-бърза обработка
на клиентските поръчки

0 p/h
Едновременна обработка на 300 контейнера в час със скорост 0.6 м/сек

0
7 пъти по-ефективна обработка
от ръчната такава
Софарма Трейдинг - Дистрибуционни центрове
Веригата на доставки е ядрото на нашите операции. Да имаме гъвкава и устойчива такава е наш основен приоритет, върху който фокусираме усилията си. Ние залагаме на иновативни решения и изграждаме доверени партньорства с редица световни лидери, което ни дава силата да преодоляваме успешно всяко предизвикателство. Така, амбициозни в плановете си, днес имаме двете най-модерни напълно автоматизирани складови бази в сектора на грижата за здравето в България и използваме решения, базирани на изкуствения интелект.

Георги Христов

Директор Управление веригата за доставки и оперативна дейност
Read More

Веригата на доставки е ядрото на нашите операции. Да имаме гъвкава и устойчива такава е наш основен приоритет, върху който фокусираме усилията си. Ние залагаме на иновативни решения и изграждаме доверени партньорства с редица световни лидери, което ни дава силата да преодоляваме успешно всяко предизвикателство. Така, амбициозни в плановете си, днес имаме двете най-модерни напълно автоматизирани складови бази в сектора на грижата за здравето в България и използваме решения, базирани на изкуствения интелект.

Георги Христов

Директор Управление веригата за доставки и оперативна дейност