Сърбия Landing page - Софарма Трейдинг АД
 • Висококачествени услуги

  Ние предоставяме висококачествена дистрибуционна услуга и широко портфолио от продукти за нуждите на нашите клиенти на сръбския пазар
 • Грижа за нашите клиенти

  Ние знаем нуждите на нашите клиенти и предлагаме адаптирани решения за целите на техния бизнес
 • Иновация в
  процесите ни

  Внедряваме най-добрите практики от Европа и света и изграждаме съвременни технологични решения, за да предложим висококачествена услуга
  Нашата мисия

  Да бъдем движеща сила в еволюцията
  на сектора на
  грижа за здравето
  Нашата визия

  Развиваме се в силен,
  модерен, вертикално-интегриран,
  регионален играч
  Нашите ценности

  Екипност
  Иновативност
  Страст

  Бизнес направления

  Уважаеми посетители на уебсайта,

  Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

  Dear website visitors,

  We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.