Софарма Трейдинг с нов дистрибуционен център в района на Ниш - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг с нов дистрибуционен център в района на Ниш

Бързото разпространение на COVID-19 в световен мащаб, което започна в началото на годината, постави на преден план редица въпроси и нуждата от спешни мерки. Затова Софарма Трейдинг, осъзнавайки своята значима социална функция, отвори новия си дистрибуционен център в град Пуковац, близо до Ниш, през февруари и веднага започна усилена работа по задоволяване нуждите от доставки на продукти за здраве на болничния и аптечния пазар в Сърбия.

Дистрибуционният център ще обслужва клиентите на компанията в Югоизточния регион на страната с план за последващо разширяване на обхвата в цяла Източна, Западна и Южна Сърбия.

Изграждането на логистичния център в Пуковац е логична следваща стъпка от развитието на Софарма Трейдинг като стратегически инвеститор в Източна Европа и частност на Балканите. Общата инвестиция на проекта възлиза на 6.8 млн. евро и ще доведе до откриването първоначално на 54 нови работни места като тяхната бройка ще продължи да се увеличава през следващите месеци. Центърът е разположен на площ от 4328 кв. м2 и ще обслужва цялото портфолио на компанията от 20 000 продукта. Логистичната база осигурява оптимален микроклимат за съхранение с най-висок клас система за управление на сгради на Siemens, съответстваща на стандартите за Добра Дистрибуторска Практика.

Едно от ключовите предимства за клиентите на Софарма Трейдинг в региона ще бъде значително намаленото време за обработка на техните заявки.

„Когато през 2015 г. стъпихме на сръбския пазар, заявихме амбицията си да водим еволюцията в сектора на грижата за здравето в страната, както вече 13 години го правим в България. Това е едва началото на нашата програма, с която целим да въведем иновациите и най-добрите световни практики в сектора. Горд съм, че колегите в Сърбия успяха бързо и навременно да реагират в тази извънредна ситуация и помагат в справянето с пандемията в страната“, сподели Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Група Софарма Трейдинг.

Видео представяне на дистрибиционен център Пуковац тук.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts