Софарма Трейдинг с най-висок месечен резултат на нетната си печалба преди данъци за 2012 г. - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг с най-висок месечен резултат на нетната си печалба преди данъци за 2012 г.

Софарма Трейдинг АД реализира за месец ноември 2012 г. продажби на стока в размер на 44.5 млн. лева или 11.74 %  ръст спрямо същия период на 2011 г. Печалбата преди данъци на компанията е в размер на 1 612 хил. лв. за десетия месец  на 2012 г.
Компанията реализира 5.5 % ръст на продажбите за първите десет месеца на 2012 г. спрямо същия период на 2011 г., достигайки продажби от 383 млн лева. Печалбата преди данъци за този период е в размер на 7 195 хил лева, което представлява ръст от 33 % спрямо реализираната печалба за същия период на предходната година.
 

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts