Софарма Трейдинг стартира партньорство с гръцката Pharmazac в областта на онкологията - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг стартира партньорство с гръцката Pharmazac в областта на онкологията

Софарма Трейдинг и една от най-бързо развиващите се гръцки фармацевтични компании – Pharmazac, стартират съвместно партньорство, фокусирано върху осигуряването на радиофармацевтични продукти за онкологични заболявания.

Планираните партньорски инициативи предвиждат, като първа стъпка, внос в България на радиофармацевтика F-18 fluorodeoxyglucose, който се използва за оценка на разпространението и проследяването на лимфоми, костни саркоми, тумори на главата и шията и редица други онкологични заболявания. На следващ етап се предвижда разширяване и с други продукти, отново в областта на онкологията.

Съвместното партньорство с Pharmazac e поредна стъпка от стратегията на Софарма Трейдинг, насочена към развиването на силни партньорства в областта на Медицинската апаратура и оборудване, които да осигурят на българските пациенти навременна и качествена диагностика и лечение за едни от най-разпространените и социално значими заболявания.

Вижте повече информация за Pharmazac на www.pharmazac.gr

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts