Софарма Трейдинг стартира лидерска програма под мотото „Лидерство с грижа за екипа“ - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг стартира лидерска програма под мотото „Лидерство с грижа за екипа“

В края на септември стартира първото издание на лидерската програма на Софарма Трейдинг. Пандемията от COVID-19 постави още по-сериозен акцент върху грижата за служителите, като за пореден път доказа, че именно хората са най-голямото предимство на компаниите. Затова и тазгодишното издание на лидерската програма на Софарма Трейдинг ще премине под мотото „Лидерство с грижа за екипа“ с акцент върху екипността.

Програмата ще продължи в рамките на 1 година, до 2022 г., като участие в нея ще вземат над 80 лидери от всички бизнес звена в Софарма Трейдинг. Всички те ще преминат през общо 10 специализирани модула, в които са включени серия тематични обучения, онлайн срещи и дискусии. Всеки един от модулите е така подбран, че да подпомогне лидерите да създават, развиват и вдъхновяват силни екипи. Част от темите, върху които те ще се фокусират, включват изграждането на доверени отношения, на сътрудничеството и подкрепата, на ефективната обратна връзка, както и поддържането на мотивацията в екипа в динамично време.

В подкрепа на лидерите и след края на програмата, в Софарма Трейдинг е създаден и специален Leadership Hub, в рамките на който участниците ще могат да споделят опит, добри практики и да обсъждат предизвикателствата, които срещат.

„За нас, в Софарма Трейдинг, е важно да градим отношения, основани на доверие, сътрудничество, подкрепа и с положителен заряд да постигаме общите ни успехи. Грижата един за друг е наша мисия и вярваме, че именно екипния дух е силата, която отключва потенциала и предизвиква развитието на всеки от нас. А двигател на екипността са именно лидерите. Затова, за да ги подкрепим в тази предизвикателна, но в същото време изключително удовлетворяваща задача, създадохме програмата „Лидерство с грижа за екипа“, коментира Мая Тасева, Главен директор Човешки ресурси и организационно развитие в Софарма Трейдинг.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts