„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст в печалбата преди данъци и 21% в приходите през май 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст в печалбата преди данъци и 21% в приходите през май 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД продължава да бележи ръст на финансовите си показатели и през май 2022 г. Така, в петия месец на годината, печалбата преди данъци нараства с 24% до 2 673 хил. лв. спрямо отчетените 2 153 хил. лв. през същия период на миналата година. Приходите на компанията достигат 88 003 хил. лв., което представлява 21% ръст сравнено с 72 682 хил. лв., реализирани през май 2021 г.

За периода януари-май 2022 г. печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД бележи ръст от 16% и възлиза на 12 770 хил. лв. сравнено с 11 001 хил. лв. за същия период на предходната година. Акумулираните за петте месеца на година приходи достигат 426 992 хил. лв. или това е 11% ръст спрямо 386 151 хил. лв., отчетени в януари-май 2021 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts