Софарма Трейдинг преустановява дейността на Регионалния си дистрибуционен център в Бургас - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг преустановява дейността на Регионалния си дистрибуционен център в Бургас

От 1 февруари 2015 г. Регионалният дистрибуционен център на Софарма Трейдинг в Бургас ще преустанови дейността си. Решението е резултат от недостатъчния складов капацитет на базата и непокриване на последните изисквания за стокова обезпеченост на Добрата дистрибуторска практика.

Закриването на складовата база в града няма да окаже влияние върху качеството на обслужване на клиентите на компанията. Доставките в региона ще бъдат поети от другите дистрибуционни центрове на Софарма Трейдинг като промяна ще има само в някои маршрути.

Екипът на Софарма Трейдинг ще продължи да полага всички необходими услилия, за да гарантира безпроблемното преминаване на доставките от складовата база в Бургас към другите дистрибуционни центрове. В случай на възникнали въпроси клиентите ще могат да се свържат със сътрудниците на компанията на безплатния национален телефон 0800 12 233 или на [email protected] .

През 2015 г. Софарма Трейдинг разполага с четири Регионални дистрибуционни центрове в градовете София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Компанията осигурява 100% национално покритие и доставка до клиента в рамките на няколко часа.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts