Софарма Трейдинг отчита 51% ръст на печалбата преди данъци и 20% на приходите през ноември - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг отчита 51% ръст на печалбата преди данъци и 20% на приходите през ноември

Софарма Трейдинг АД приключи ноември 2020 г. с ръст на финансовите си показатели. Приходите от продажба на стока възлизат на 84 060 хил. лв., което представлява 20% ръст сравнено с отчетените 69 834 хил. лв. в същия месец на предходната година. Печалбата преди данъци в единадесетия месец нараства с 51% до 2 450 хил. лв. спрямо 1 627 хил. лв. през ноември 2019 г.

Акумулираните резултати на Софарма Трейдинг също продължават своето възходящо развитие. Така, приходите на компанията за периода януари-ноември достигат до 799 576 хил. лв. или това е 13% ръст спрямо 709 646 хил. лв. за същия период на 2019 г. Акумулираната печалба преди данъци нараства с 18% до 22 603 хил. лв. сравнено с отчетените 19 185 хил. лв. за единадесетте месеца на миналата година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.