Софарма Трейдинг отчита 16% ръст на печалбата преди данъци и 13% на приходите за дванадесетте месеца - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг отчита 16% ръст на печалбата преди данъци и 13% на приходите за дванадесетте месеца

За четиринадесета поредна година Софарма Трейдинг АД бележи ръст на основните си финансови показатели. Акумулираните приходи за дванадесетте месеца на 2020 г. достигат 878 092 хил. лв., което представлява 13% ръст сравнено със 776 528 хил. лв. съгласно одитирания финансов отчет за 2019 г. Печалбата преди данъци с натрупване нараства с 16% до 25 897 хил. лв. спрямо 22 384 хил. лв., какъвто е одитираният финансов резултат за предходната година. 

Само през декември 2020 г. приходите от продажба на стока възлизат на 78 357 хил. лв. и нарастват със 17% сравнено с отчетените приходи от 66 882 хил. лв. през същия месец на миналата година. Печалбата преди данъци за дванадесетия месец нараства със 3% до 3 289 хил. лв., сравнено с 3 199 хил. лв. през декември 2019 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.