Софарма Трейдинг отчита 15% ръст на печалбата преди данъци и 12% на приходите за януари-октомври - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг отчита 15% ръст на печалбата преди данъци и 12% на приходите за януари-октомври

Софарма Трейдинг АД приключи десетте месеца на 2020 г., отчитайки 15% ръст в акумулираната печалба преди данъци. Така, тя достига 20 153 хил. лв. сравнено с реализираните 17 558 хил. лв. през предходната година. Акумулираните приходи на компанията нарастват с 12% до 715 516 хил. лв. спрямо 639 812 хил. лв. в периода януари-октомври 2019 г.

Софарма Трейдинг АД отчита ръст и на финансовите показатели, реализирани само през октомври. В десетия месец на годината печалбата преди данъци бележи 21% ръст до 2 237 хил. лв. сравнено с 1 847 хил. лв. за същия месец на предходната година. Приходите от продажба на стока през октомври достигат 76 525 хил. лв., което представлява увеличение от 13% спрямо отчетените 67 661 хил. лв. през 2019 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.