Софарма Трейдинг отчита 10% ръст в приходите и печалбата преди данъци за януари-юли 2020 г. - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг отчита 10% ръст в приходите и печалбата преди данъци за януари-юли 2020 г.

Софарма Трейдинг АД приключи периода януари-юли 2020 г., отчитайки 10% ръст в акумулираните приходи. Те достигат 488 724 хил. лв. сравнено с 443 775 хил. лв., реализирани през същия период на 2019 г. Печалбата преди данъци за седемте месеца също нараства с 10% до 14 006 хил. лв., спрямо отчетените 12 704 хил. лв. през януари-юли предходната година.

Само през юли приходите на компанията достигат 67 817 хил. лв., което представлява 6% ръст сравнено с 64 179 хил. лв., отчетени през същия месец на 2019 г. Печалбата преди данъци в седмия месец на 2020 г. възлиза на 1 494 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.