Софарма Трейдинг е сред 15-те най-ликвидни компании на Българската фондова борса - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг е сред 15-те най-ликвидни компании на Българската фондова борса

В средата на септември Софарма Трейдинг влезе в индекса SOFIX на Българска фондова борса. Така компанията се нареди сред 15-те най-ликвидни дружества в страната ни.

SOFIX е определян като един от най-добрите измерители на българския пазар. Това е и българският индекс на т.нар. „сини чипове“ или това най-големите и утвърдени компании на Българската фондова борса, които се отличават със стабилност и имат история на дългосрочен устойчив растеж. Тези компании са и сред най-предпочитаните за инвеститорите, защото тяхната стабилност и развитие са предпоставка за възвръщаемост на направените инвестиции.

Влизането на Софарма Трейдинг в индекса SOFIX е в резултат на покриване на редица критерии, които включват пазарната капитализация на компанията, броят на акционерите, броят борсови сесии, на които акциите на компанията са търгувани в рамките на една година и други.

Като водеща компания в сектора на грижата за здравето, приходите и печалбата на Софарма Трейдинг бележат ръст през 15 години от нейното създаване. 12 поредни години Софарма Трейдинг е и лидер по приходи в сектор „Фармация“ на класацията К:100 на в-к Капитал. Към настоящия момент компанията има над 25000 инвеститора, а пазарната й капитализация e близо 170 млн. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts