Софарма Трейдинг дигитализира операциите си към партньори с нова система за листване на продукти - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг дигитализира операциите си към партньори с нова система за листване на продукти

Софарма Трейдинг продължава да следва стратегия си за дигитализация на ключови бизнес процеси, осигурявайки най-високо ниво на обслужване на своите клиенти и партньори. Така, през ноември, компанията стартира система за листване на продукти, която улеснява значително процеса по събиране на необходимите данни от страна на партньорите и тяхната дообработка, одобрение и последваща поръчка от страна на Софарма Трейдинг.

Новата система дигитализира напълно събирането на информацията, необходима за създаването на нови продукти в ERP системата на компанията, с което значително съкращава периода за листване на нови продукти. По този начин, спестявайки време, тя дава възможност, както за партньорите, така и за екипът на Софарма Трейдинг, да се фокусират върху други стратегически операции. В същото време, тя осигурява на ключовите потребители много по-добра видимост, актуална и навременна информация за всеки един етап от процеса по листване на нов продукт.

Към настоящия момент, системата използват над 200 партньора на Софарма Трейдинг, които предлагат продукти за аптечния пазар. Поетапно, предстои да се включат и още близо 200 компании, с които Софарма Трейдинг си партнира. Плановете на компанията предвиждат, като следваща стъпка, обхватът  на системата да бъде разширен и към листване на други категории продукти.

„Новата система за листване е част от цялостната ни стратегия да осигуряваме решения за нашите партньори, които да улесняват представянето на техните продукти на българския пазар. Така, с дигитализирането на тази част от ключовия процес по листване на нов продукт, ние им освобождаваме ценно време, за да се фокусират върху други стратегически за тях задачи. В същото време, това ни дава възможност и много по-бързо и гъвкаво да осигуряваме ценни за българските потребителите продукти за здраве.“, коментира Владимир Воев, Мениджър Търговски маркетинг в Софарма Трейдинг.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts