„Софарма Трейдинг“ АД отчита 20% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за първите шест месеца на 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 20% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за първите шест месеца на 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първите шест месеца на 2022 г., отчитайки 20% ръст на печалбата преди данъци. Тя достига 16 197 хил. лв. в сравнение с отчетените 13 446 хил. лв. през януари-юни 2021 г. Акумулираните приходи за първото полугодие възлизат на 517 867 хил. лв., което представлява ръст от 12% спрямо 463 970 хил. лв., реализирани през същия период на предходната година.

Финансовите показатели на „Софарма Трейдинг“ АД през юни също бележат ръст. Така печалбата преди данъци в шестия месец на годината нараства с 40% до 3 432 хил. лв. спрямо 2 445 хил. лв. през юни 2021 г. Приходите достигат 90 904 хил. лв., което представлява 17% ръст сравнено със 77 819 хил. лв., отчетени в шестия месец на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts