„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26% ръст в печалбата преди данъци и 13% в приходите за периода януари-август 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26% ръст в печалбата преди данъци и 13% в приходите за периода януари-август 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи осмия месец на 2022 г. с ръст от 60% в печалбата преди данъци. Тя достига 3 122 хил. лв. сравнено с 1 952 хил. лв., отчетени през същия месец на предходната година. Приходите през август възлизат на 93 642 хил. лв., което представлява 10% увеличение спрямо 85 006 хил. лв., реализирани в осмия месец на 2021 г.

 Акумулираните резултати на „Софарма Трейдинг“ АД също продължават своето възходящо развитие. Така, за периода януари-август печалбата преди данъци бележи 26% ръст до 21 727 хил. лв. сравнено със 17 248 хил. лв. за същия периода на миналата година. Приходите за осемте месеца достигат 704 076 хил. лв., което представлява увеличение от 13% спрямо 623 418 хил. лв., отчетени през януари-август 2021 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts