„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2021 г. с 14% ръст в печалбата преди данъци и 3% в приходите - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2021 г. с 14% ръст в печалбата преди данъци и 3% в приходите

Само през март печалбата преди данъци на компанията нараства с 33%

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2021 г. с ръст в основните финансови параметри. За трите месеца на годината кумулативната печалба преди данъци възлиза на 7 697 хил. лв., което представлява 14% ръст спрямо реализираните 6 781 хил. лв. през същия период на 2020 г. Приходите на компанията за периода януари-март нарастват с 3% до 237 129 хил. лв. сравнено с 230 561 хил. лв. в първите три месеца на предходната година.

Само през март 2021 г. печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД бележи 33% ръст до 4 561 хил. лв. в сравнение с отчетените 3 428 хил. лв. през март 2020 г. Приходите на компанията за март 2021 г. достигат 93 837 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts