„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2021 г. с 14% ръст в печалбата преди данъци и 3% в приходите - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2021 г. с 14% ръст в печалбата преди данъци и 3% в приходите

Само през март печалбата преди данъци на компанията нараства с 33%

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2021 г. с ръст в основните финансови параметри. За трите месеца на годината кумулативната печалба преди данъци възлиза на 7 697 хил. лв., което представлява 14% ръст спрямо реализираните 6 781 хил. лв. през същия период на 2020 г. Приходите на компанията за периода януари-март нарастват с 3% до 237 129 хил. лв. сравнено с 230 561 хил. лв. в първите три месеца на предходната година.

Само през март 2021 г. печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД бележи 33% ръст до 4 561 хил. лв. в сравнение с отчетените 3 428 хил. лв. през март 2020 г. Приходите на компанията за март 2021 г. достигат 93 837 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.