Софарма Трейдинг АД представи иновативната си услуга „Преддистрибуция” - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД представи иновативната си услуга „Преддистрибуция”

Софарма Трейдинг беше отправила покани към Директорите за България и Логистиците на фармацевтичните търговски представителства, на български поизводители , и на търговци на едро с медицински изделия.

Срещата беше открита от г-н Димитър Димитров – Изпълнителен директор на Софарма Трейдинг АД, който даде работна насока на разговорите.

По програма, събитието продължи с детайна презентация на услугата „Преддистрибуция”, направена от Мениджър Преддистрибуция – г-жа Белла Аламинова.

Целта на събитието беше да се представят детайлите по услугата и да се привлекат нови партньори.

Смятаме, че срещата беше много необходима и успешна, защото успя да представи и популяризира вече работеща услуга, детайлно да обсъди бъдещето на тази услуга на нашия пазар, и развиването й в съответствие с всички законови изисквания.

Дискусията относно използването на WMS за складиране, пълната проследяемост на наличностите доведе до извода от срещата – всички търговски представителства и преддистрибутори да лобират за промяна в нормативната база и Наредба №39 за “Лицензиране на складове за търговци на едро с  фармацевтични продукти и медицински изделия”. 

Работният дух на срещата се отрази и във всички въпроси, които отправиха присъстващите.

Като доказателство за точността и гъвкавостта по отношение на услугата проявени от Софарма Трейдинг АД бяха референциите и препоръките за оптимизиране на оперативния процес, които споделиха вече ползващите услугата клиенти.

Директор Логистика- г-жа Нана Илиева благодари на присъствалите партньори и закри срещата.

След презентационната част от събитието, по време на работна закуска г-н Венцислав Маринов – Заместник Изпълнителен директор Бизнес развитие и Връзки с инвеститорите се включи  в индивидуалните срещи с поканените партньори и гости.

На срещата присъстваха: Johnson&Johnson, ABBOTT, GSK, KRKA, SANOFI-AVENTIS, SANOFI-PASTEUR, NOVO NORDISK, BAYER HEALTH CARE, STADA, BOARON BG, ALKALOID , BOEHRINGER INGELHEIM, EWOPHARMA, HARTMANN, FRESENIUS KABI, WORWAG, STIKARES, ASTELLAS PHARMA,Биотроник България ЕООД, Медика Сандански, Лавена АД,  и др.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts