Софарма Трейдинг АД официално откри новата сграда на РДЦ - гр. Велико Търново - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД официално откри новата сграда на РДЦ – гр. Велико Търново

Новата сграда е съставена от модерен склад и административна част.

Това гъвкаво и иновативно логистично решение, ще улесни работата на Софарма Трейдинг АД за Централна и Северна България, а също така ще удовлетвори потребностите на значително по-голям брой клиенти.

Регионалният дистрибуционен център на Софарма Трейдинг АД в гр. Велико Търново до момента работи активно с 320 клиента и обслужва областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе. Продажбите на РДЦ Велико Търново през изминалата година заемат 10.9% от общите продажби на Компанията за 2008г. Тези данни предстои да се увеличат след официалния старт на новия дистрибуционен център.

Новият логистичен Център в гр. Велико Търново е стратегически разположен, в близост до главни пътни артерии. Той притежава складова площ  от  2000 кв.м., 225 палетоместа на територията на  склада и 9020 клетки в пикинг зоната. Центърът разполога с 2 рампи за камиони и 3 за бусове.

Технологията внедрена в склада е специално разработен модул на системата ATLAS известна като „Логистичен модул на ATLAS ERP.”

Новата система притежава възможност за следене на наличностите по срок но годност и физически адреси, при това напълно автоматично още с получаването на стоката. Продуктите получени на входа на системата се насочват към депото и пикинг зоните. Това се извършва в зависимост от наличностите, срока им на годност и потребността на склада от дадените артикули. По този начин новата система „Логистичен модул на ATLAS ERP” оптимизира складовите наличности по критерия срок на годност и обръщаемост на продуктите.

Посредством новата система Новият логистичен център има възможност да обработва 940 броя заявки на ден, което повишава капацитета на склада и скоростта на обслужване на клиенти с минимум  2 пъти.

Склада притежава автоматична система за централен контрол, мониторинг и мапинг на температурата.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts