„Софарма Трейдинг“ АД отчита28% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за периода януари-ноември 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита28% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за периода януари-ноември 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи единадесетте месеца на 2022 г. с 28% ръст на печалбата преди данъци. Тя нараства до 29 432 хил. лв. сравнено с 22 969 хил. лв. за същия период на предходната година. Акумулираните приходи достигат 982 406 хил. лв., което представлява 12% ръст спрямо 874 948 хил. лв., реализирани през януари-ноември 2021 г.

Само през ноември 2022 г. печалбата преди данъци нараства до 2 192 хил. лв. спрямо 375 хил. лв. в същия месец на предходната година. Приходите възлизат на 98 964 хил. лв., което представлява 14% ръст сравнено с 86 861хил. лв., отчетени в ноември 2021 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts