„Софарма Трейдинг“ АД отчита 9% ръст в приходите в периода Януари-Ноември 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 9% ръст в приходите в периода Януари-Ноември 2021 г.

Софарма Трейдинг“ АД приключи ноември 2021 г., отчитайки 9% ръст на акумулираните приходи. Така, те нарастват до  874 948 хил. лв. сравнено с реализираните 799 735 хил. лв. през единадесетте месеца на 2020 г. Печалбата преди данъци за периода януари-ноември достига до 22 969 хил. лв., което представлява увеличение от 2% спрямо 22 608 хил. лв., отчетени през същия период на предходната година.

 Само през ноември „Софарма Трейдинг“ АД реализира приходи от 86 861 хил. лв. или това е 3% ръст сравнено с отчетените 84 060 хил. лв. през същия месец на 2020 г. В единадесетия месец печалбата преди данъци на компанията възлиза на 375 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts