Софарма Трейдинг“ АД отчита 9% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за   първото тримесечие на 2022 - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг“ АД отчита 9% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за   първото тримесечие на 2022

 „Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2022 г., отчитайки 9% ръст в печалбата преди данъци. Така, тя възлиза на 8 411 хил. лв., сравнено със 7 697 хил. лв. през януари-март 2021 г. За същия период приходите на компанията нарастват с 8% до 255 499 хил. лв. спрямо 237 052 хил. лв., реализирани в първото тримесечие на предходната година.

 Само през март 2022 г. приходите на Софарма Трейдинг достигат 95 279 хил. лв., което представлява увеличение от 2%  сравнено с  93 837 хил. лв., отчетени в същия месец на 2021 г.. Печалбата преди данъци в третия месец достига 3 570 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts