„Софарма Трейдинг“ АД отчита 55% ръст на приходите и 31% в печалбата преди данъци за периода януари-февруари 2023 - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 55% ръст на приходите и 31% в печалбата преди данъци за периода януари-февруари 2023

„Софарма Трейдинг“ АД приключи февруари 2023 г., отчитайки 22% ръст на приходите на индивидуално ниво. Така те достигат до 97 636 хил. лв. сравнено с 79 779 хил. лв., реализирани във втория месец на предходната година. Печалбата преди данъци на индивидуално ниво през февруари възлиза на 2 810 хил. лв., което представлява 19% ръст спрямо 2 362 хил. лв. в същия период на 2022 г.

 Акумулираните приходи бележат 31% ръст и достигат 209 182 хил. лв. като за сравнение в първите два месеца на предходната година техният размер е 160 211 хил. лв. Печалбата преди данъци за периода януари – февруари възлиза на 7 509 хил. лв. или това е 55% ръст спрямо 4 841 хил. лв., отчетени в същия период на 2022 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts