„Софарма Трейдинг“ АД отчита 54% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за първите два месеца на 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 54% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за първите два месеца на 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи февруари 2022 г. като за първите два месеца на годината печалбата преди данъци нараства с 54% до 4 841 хил. лв. сравнено с 3 136 хил. лв., отчетени през януари-февруари 2021 г. Акумулираните приходи на компанията възлизат на 160 220 хил. лв., което представлява увеличение от 12% спрямо 143 215 хил. лв., реализирани в същия период на предходната година.

Само през февруари печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД нараства с 25% до 2 362 хил. лв., като за сравнение през втория месец на 2021 г. тя възлиза на 1 894 хил. лв. Приходите през февруари 2022 г. достигат 79 779 хил. лв., което представлява увеличение от 9% спрямо 73 304 хил. лв., отчетени през същия месец на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts