„Софарма Трейдинг“ АД отчита 39% ръст на приходите и 90% в печалбата преди данъци на индивидуално ниво през януари 2023 - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 39% ръст на приходите и 90% в печалбата преди данъци на индивидуално ниво през януари 2023

„Софарма Трейдинг“ АД приключи януари 2023 г. с ръст на финансовите си показатели. На индивидуално ниво компанията реализира най-високите си приходи на месечна база до момента в размер на 111 546 хил. лв., което представлява 39% ръст сравнено с отчетените 80 432 хил. лв. в същия месец на предходната година.

Печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД през януари нараства с 90% до 4 698 хил. лв. спрямо 2 479 хил. лв. в първия месец на 2022 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts