„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26% ръст в печалбата преди данъци през май 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26% ръст в печалбата преди данъци през май 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи май 2021 г., отчитайки ръст от 26% в печалбата преди данъци. Така, в петия месец на годината тя достига 2 153 хил. лв. спрямо отчетените 1 704 хил. лв. за същия период на 2020 г. През май с 18% до 72 682 хил. лв. нарастват и приходите на дружеството, сравнено с реализираните 61 572 хил. лв. в същия месец от предходната година.

Акумулираната от началото на годината печалба преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД бележи ръст от 11%, възлизайки на 11 001 хил. лв., сравнено с 9 896 хил. лв. за същия период на 2020 г. Акумулираните приходи за периода януари-май 2021 г. нарастват до 386 151 хил. лв., което представлява увеличение от 9% спрямо реализираните 352 760 хил. лв. за първите пет месеца на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.