„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26% ръст в печалбата преди данъци през май 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26% ръст в печалбата преди данъци през май 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи май 2021 г., отчитайки ръст от 26% в печалбата преди данъци. Така, в петия месец на годината тя достига 2 153 хил. лв. спрямо отчетените 1 704 хил. лв. за същия период на 2020 г. През май с 18% до 72 682 хил. лв. нарастват и приходите на дружеството, сравнено с реализираните 61 572 хил. лв. в същия месец от предходната година.

Акумулираната от началото на годината печалба преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД бележи ръст от 11%, възлизайки на 11 001 хил. лв., сравнено с 9 896 хил. лв. за същия период на 2020 г. Акумулираните приходи за периода януари-май 2021 г. нарастват до 386 151 хил. лв., което представлява увеличение от 9% спрямо реализираните 352 760 хил. лв. за първите пет месеца на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts