„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст на печалбата преди данъци и 17% на приходите за десетте месеца на 2023 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст на печалбата преди данъци и 17% на приходите за десетте месеца на 2023 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи десетте месеца на годината, отчитайки 24% ръст на акумулираната печалба преди данъци на индивидуално ниво. Тя възлиза на 33 727 хил. лв. сравнено с 27 245 хил. лв. в януари-октомври 2022 г. Акумулираните приходи достигат 1 033 765 хил. лв., което представлява 17% ръст спрямо 883 412 хил. лв., отчетени през десетте месеца на предходната година.

Само през октомври приходите на „Софарма Трейдинг“ АД нарастват с 20% до 111 557 хил. лв. сравнено с 93 207 хил. лв. през същия месец на 2022 г. Печалбата на компанията в десетия месец възлиза на 2 537 хил. лв.

Група Софарма Трейдинг приключи периода януари-октомври 2023 г. с приходи от 1 373 213 хил. лв., а консолидираната печалба преди данъци е в размер на 31 059 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts