„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст в печалбата преди данъци през юли 2021 - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 24% ръст в печалбата преди данъци през юли 2021

„Софарма Трейдинг“ АД приключи юли 2021 г., отчитайки 24% ръст на печалбата преди данъци. Така, тя възлиза на 1 850 хил. лв. сравнено с отчетените 1 494 хил. лв. през юли 2020 г. Ръст от 10% бележат приходите на компанията за същия период, като достигат 74 442 хил. лв. спрямо 67 817 хил. лв. през предходната година.

Със стабилен темп продължават да нарастват и акумулираните резултати на “Софарма Трейдинг” АД. Приходите на компанията за периода януари-юли достигат 538 412 хил. лв., което представлява 10% ръст спрямо отчетените 488 724 хил. лв. за седемте месеца на 2020 г. Акумулираната печалба преди данъци нараства с 9% до 15 296 хил. лв. спрямо 14 006, отчетени през периода януари-юли на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts