„Софарма Трейдинг“ АД отчита 23% ръст на приходите и 30% в печалбата преди данъци в първото тримесечие на 2023 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 23% ръст на приходите и 30% в печалбата преди данъци в първото тримесечие на 2023 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2023 г. с ръст на финансовите си показатели на индивидуално ниво. За периода януари-март приходите на компанията достигат 314 405 хил. лв., което представлява 23% увеличение спрямо 255 471 хил. лв., отчетени през същия период на 2022 г. Печалбата преди данъци бележи 30% ръст до 10 965 хил. лв. сравнено с 8 411 хил. лв. през януари-март на предходната година.

 Само през март приходите на „Софарма Трейдинг“ АД достигат 105 223 хил. лв., което представлява 10% ръст спрямо 95 259 хил. лв., отчетени през същия месец на 2022 г. Печалбата преди данъци през март възлиза на 3 456 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts