„Софарма Трейдинг“ АД отчита 23% ръст в печалбата преди данъци и 19% в приходите през август 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 23% ръст в печалбата преди данъци и 19% в приходите през август 2021 г.

Софарма Трейдинг“ АД приключи август 2021 г. с 23% ръст на печалбата преди данъци, която достига 1 952 хил. лв. спрямо 1 587 хил. лева, отчетени през същия месец на 2020 г. В осмия месец с 19% до 85 006 хил. лв. нарастват и приходите на компанията, сравнено с 71 619 хил. лв. през месец август на предходната година.

Акумулираният от началото на годината приход на „Софарма Трейдинг“ АД достига 623 418 хил. лв., което представлява 11% ръст спрямо 560 342 хил. лв., отчетени през същия период на 2020 г. С 11% нараства и печалбата преди данъци за периода януари-август и достигат 17 248 хил. лв. сравнено с реализираните 15 593 хил. лв. за осемте месеца на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts