„Софарма Трейдинг“ АД отчита 22% ръст в печалбата преди данъци и 13% в приходите за периода януари-юли 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 22% ръст в печалбата преди данъци и 13% в приходите за периода януари-юли 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи седемте месеца на 2022 г., отчитайки 22% ръст на печалбата преди данъци. Тя достига 18 605 хил. лв. в сравнение с отчетените 15 296 хил. лв. в периода януари-юли 2021 г. Акумулираните приходите за седемте месеца възлизат на 610 435 хил. лв., което представлява 13% ръст спрямо 538 412 хил. лв., реализирани през същия период на предходната година.

Само през юли 2022 г., печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД бележи 30% ръст до 2 408 хил. лв., сравнено с 1 850 хил. лв. през 2021 г. Приходите на компанията в седмия месец достигат 92 567 хил. лв., което представлява увеличение от 24% спрямо 74 442 хил. лв., отчетени през юли на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts