„Софарма Трейдинг“ АД отчита 21% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходитеза десетте месеца на 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 21% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходитеза десетте месеца на 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ приключи октомври 2022 г. с 28% ръст в печалбата преди данъци. Тя достига 2 837 хил. лв. сравнено с 2 212 хил. лв. в предходната година. От своя страна приходите възлизат на 93 238 хил. лв. или това е 17% ръст спрямо реализираните 79 394 хил. лв. през октомври 2021.

 С 21% нараства и печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД за периода януари-октомври. Така, тя достига 27 240 хил. лв., като за сравнение, в същия месец на 2021 г.  е в размер на 22 594 хил. лв. Акумулираните приходи за десетте месеца бележат 12% ръст до 883 443 хил. лв. спрямо 788 087 хил. лв., реализирани в периода януари-октомври на предходната година

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts