„Софарма Трейдинг“ АД отчита 20% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за деветте месеца на 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 20% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите за деветте месеца на 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ отчита 20% ръст в печалбата преди данъци за деветте месеца на 2022 г. Тя достига 24 403 хил. лв. сравнено с 20 382 хил. лв. за същия период на 2021 г. Акумулираните приходи бележат 12% ръст до 790 205 хил. лв. спрямо 708 693 хил. лв., реализирани в периода януари-септември на миналата година.

 Само през септември 2022 г. приходите на „Софарма Трейдинг“ АД достигат на 86 128 хил. лв., като за сравнение, в същия месец на 2021 г. възлизат на 85 275 хил. лв. Печалбата преди данъци в деветия месец на годината е 2 675 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts